ZAAO logo

ZAAO atzīmē 25 gadu jubileju

Šogad novembrī aprit 25 gadi, kopš 1998. gadā, spējot savstarpēji vienoties par kopīgiem mērķiem, teju 90 pašvaldības, pavisam unikālā veidā izveidoja SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”. SIA “ZAAO” Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 20. novembrī.

SIA ‘’ZAAO” (turpmāk – ZAAO) valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Izveidot šādu uzņēmumu varēja tikai spilgtas personības ar tālredzīgu skatījumu, apveltītas ar izcilu mērķtiecību un vēlmi izveidot modernu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Viens no viņiem ir Aivars Sirmais! Bez viņa neatlaidības, darba spējām un vieduma nebūtu ZAAO un grūti iztēloties, kas un kādā veidā šodien apsaimniekotu atkritumus Vidzemē.”

ZAAO attīstības gadu gaitā galvenās vērtības vienmēr bijušas sadarbība, profesionalitāte, mērķtiecība, lojalitāte, atbildīgums, attīstība. Tās palīdzējušas pārvarēt gan krīzes, gan jaunā gadsimta tehnoloģiskos izaicinājumus. ZAAO var lepoties ar stabilu kolektīvu, kurā vidēji strādā 180 darbinieki.

“Šo 25 gadu laikā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā ir izveidota moderna, reģionāla atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Šodien katrs iedzīvotājs un juridiskā persona saņem kompleksus, konkrētām vajadzībām pielāgotus pakalpojumus, sākot ar dažāda veida atkritumu savākšanu un beidzot ar to pārstrādi, vai arī, ja pārstrāde nav iespējama, noglabāšanu. Visu procesu īstenošanu nodrošina kvalitatīvs aprīkojums: modernas automašīnas un plašs konteineru parks. Pakalpojums ir pieejams gan pilsētās, gan lauku viensētās. Visā reģionā vienlīdz labi funkcionē izlietotā iepakojuma dalītās vākšanas sistēma, lielu ieguldījumu resursu atguvē nodrošina sazarotais EKO laukumu tīkls. Izveidots aprites ekonomikas centrs “Daibe”, kas tiek attīstīts un modernizēts, ejot kopsolī un dažkārt pat apsteidzot nozares prasības gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī,” atzīst ZAAO pirmais valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais.

Sagaidot uzņēmuma 25. gadadienu, ZAAO ir publiski privāta 8 pašvaldību – Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas, Valmieras – kapitālsabiedrība. Tā sniedz pilna cikla atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus – savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī sabiedrības informēšanu un izglītošanu. Saviem klientiem nodrošina 19 ērti pieejamus EKO laukumu, to skaitu plānots palielināt. Tikai pēdējo divu gadu laikā ZAAO aprites ekonomikas centrā “Daibe” tiek īstenoti attīstības projekti ar kopējo investīciju apjomu vairāk kā 16 milj/EUR apmērā. Ir izbūvēts pārstrādei paredzēto materiālu uzglabāšanas laukums, poligona tehnikas novietošanas laukums, 4. atkritumu krātuve un uzstādītas atkritumu notekūdeņu – infiltrāta – attīrīšanas iekārtas, kā arī noslēgumam tuvojas nozīmīgākā un lielākā būvprojekta ZAAO vēsturē – bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” būvniecība. Lai veicinātu atkritumu pārstrādi, līdz šā gada beigām plānots pabeigt darbu arī pie ražošanas ēkas, kas tiek īstenots sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību.

Uzsākts darbs pie “Vidzemes reģionālo aprites ekonomikas centrs” izveides Valmierā, Dzelzceļa ielā 5, plānots, ka tas savu darbību uzsāks 2026. gada sākumā.

“Mēs lepojamies ar sasniegto un vienlaicīgi arī saprotam, ka apstāties nevaram, jo pasaule mainās. Mūsu darbā ienākušas tehnoloģijas, arī mākslīgais intelekts vairs nav nākotnes projekts, tā ir realitāte šodien, kas ikdienu dara daudz straujāku. Mums ir jāizmanto šis laiks un iespējas, lai sasniegtu aizvien augstāku efektivitāti. ZAAO izaugsmes pamatā ir cilvēks. Kamēr mēs ticēsim paši sev, savai komandai un saviem sadarbības partneriem, tikmēr mēs būsim, darīsim un attīstīsimies, lai nodrošinātu ilgtspējīgu vidi nākamajām paaudzēm!” uzsver Gints Kukainis.

Scroll to Top
Skip to content