ZAAO logo

ZAAO investē bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas tehniskajā nodrošinājumā

2023. gada nogalē paredzēts pabeigt būvdarbus pie viena no nozīmīgākajiem un lielākajiem projektiem SIA “ZAAO” vēsturē – “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide”.

Lai nodrošinātu bioloģiski noārdāmās atkritumu pārstrādes rūpnīcas ikdienas darbību, projekta ietvaros iegādāts riteņtraktors Valtra T155D ar aprīkojumu:

  • Piekabe āķa iekrāvēja konteineru pārvadāšanai Pronar T285/1.
  • Teritorijas uzkopšanas rotējošā birste Tuchel PROFI CHAMP 280.
  • Sniega lāpsta teritorijas un ceļu uzkopšanai ziemas periodā Padagas SSVL.
  • Frontālais iekrāvējs G7M ar kausu QUICKE VL+ 240.
  • Zāles pļaujmašīna/smalcinātājs ar izlices konstrukciju Maschio Palma 600.

Kopējās tehnikas izmaksas 229590 EUR (bez PVN).
Projekts tiek realizēts noslēgtās vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ietvaros par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) projekta Nr.5.2.1.2/20/A/008 “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” īstenošanu. ES KF līdzfinansējums ir 85 % no attiecināmajiem izdevumiem, kas ir 5 706 401.20 EUR.

BNA projekta logo rinda

Scroll to Top
Skip to content