ZAAO logo

ZAAO paraksta sadarbības līgumu ar LDDK par mācību prakšu nodrošināšanu

ZAAO ir parakstījis līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju projekta “Palielināt kvalificētu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” ietvaros, kas paredz mācību prakšu nodrošināšanu tehnikumu audzēkņiem. ZAAO ir ieinteresēts jauniešu praktiskajā apmācībā, lai perspektīvā savā kolektīvā uzņemtu kompetentus speciālistus atkritumu apsaimniekošanas nozarei būtiskās profesijās. ZAAO piedāvā kvalitatīvus un vides prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus privātpersonām un juridiskām personām Ziemeļvidzemes reģiona pašvaldībās, kā arī atsevišķos Malienas un Pierīgas reģiona novados. Uzņēmuma darbības virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana, apglabāšana. Uzņēmums īsteno sabiedrības izglītošanas un informēšanas aktivitātes.

Scroll to Top
Skip to content