ZAAO logo

ZAAO piedalīsies diskusijā par ilgtspējīgu būvniecības nozares attīstību

Otrdien, 6. decembrī vides, atkritumu apsaimniekošanas un būvniecības nozares eksperti kopā ar pašvaldību pārstāvjiem mācību konferencē “Būvniecības atkritumu apsaimniekošana – kā sekmēt ilgtspējīgu nozares attīstību?” pārrunās problēmas, izaicinājumus un iespējas, kas būvniecības atkritumu apsaimniekošanas jomā definētas  Latvijas Vides aizsardzības fonda projektā “Vienotu vadlīniju izstrāde un sabiedrības izglītošana par pareizu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un no pārstrādātiem būvniecības atkritumiem iegūtu materiālu kā vērtīgu resursu un izejmateriālu izmantošanu būvniecībā”. Konferencē tiks prezentēti arī projekta laikā īstenotās izpētes rezultāti un mācību programma, kas vienotas un ilgtspējīgas izpratnes attīstīšanai izstrādāta gan ekspertiem, kas pārrauga, kontrolē un īsteno būvniecības projektus, gan augstskolu studentiem.

ZAAO piedalīsies diskusijā par ilgtspējīgu būvniecības nozares attīstībuMācību konference ir viena no Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) projekta (reģ. Nr. 1-08/185/2020) aktivitātēm, ko vada un koordinē Latvijas atkritumu saimniecību asociācija (LASUA).
Konference notiks tiešsaistē 6. decembrī plkst. 10:00, vides pakalpojumu uzņēmuma “CleanR” Facebook lapā. Tiešsaistes konference ir bez maksas un ikviens interesents konferences norisei var sekot līdzi tiešsaistē- šeit(link is external).  Ar SIA “ZAAO” pieredzi būvniecības atkritumu apsaimniekošanā no plkst.13.00 dalīsies SIA “ZAAO” Korporatīvās pārvaldības un audita daļas vadītāja Ingrīda Gubernatorova.
Konferencē sev vērtīgu informāciju varēs gūt ikviens iedzīvotājs un uzņēmums, kas veic remontu, būvē vai demontē konstrukcijas un risina ar būvniecības atkritumiem saistītus jautājumus. Tomēr konferences organizatoru galvenajā fokusā ir eksperti – Valsts vides dienesta inspektori, pašvaldību būvvalžu darbinieki, būvnieki, atkritumu apsaimniekošanas nozares dalībnieki un namu apsaimniekotāji, kas ikdienā risina dažādus ar būvniecību, tātad arī būvniecības atkritumiem saistītus jautājumus.

LASUA Izpilddirekcijas vadītājs Armands Nikolajevs: “LVAF projekta mērķis ir stiprināt būvniecības, vides un atkritumu apsaimniekošanas nozares sinerģiju ilgtspējīgas būvniecības atkritumu apsaimniekošanas sistēmas stiprināšanā. Projektā ir veikta nozares analīze un izstrādātas Būvniecības atkritumu apsaimniekošanas vadlīnijas. Ir identificētas pretrunas, kas pastāv dažādos jomu regulējošos normatīvos un izstrādāti priekšlikumi vienotas izpratnes stiprināšanai. Ir izstrādāta mācību programma, kas dažādu valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonām – VVD inspektoriem, pašvaldību būvvalžu speciālistiem un būvuzraugiem  – veido vienotu izpratni un sniedz informāciju par būvniecībā un būvju nojaukšanā radīto atkritumu apsaimniekošanas kārtību, veicamajām darbībām, pienākumu un atbildības sadalījumu. Tiekamies mācību konferencē, lai visus nozarē iesaistītos informētu par projektā gūtajām atziņām un kopīgi rastu risinājumus identificēto problēmu novēršanai.”

Konferencē uzstāsies eksperti no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Valsts vides dienesta, Pašvaldību savienības, atkritumu apsaimniekošanas, kā arī būvniecības nozares. Savukārt projekta laikā izstrādāto mācību programmu, kas paredzēta gan nozares ekspertiem, gan arī augstskolu studentiem prezentēs programmas izstrādātāja Banku augstskolas profesore un Ilgtspējas un efektivitātes laboratorijas vadītāja Dzintra Atstāja.

Informāciju sagtavoja:
Armands Nikolajevs
LASUA Izpilddirekcijas vadītājs

Scroll to Top
Skip to content