ZAAO logo

ZAAO saņem Valsts vides dienesta balvu par vides mērķu īstenošanu

Šā gada 5. jūnijā svinīgā balvu pasniegšanas ceremonijā Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) sveica “Zaļā izcilība” balvas laureātus no visas Latvijas – uzņēmumus un sadarbības partnerus, kas izcēlušies ar spēju visaugstākajā līmenī ievērot vides prasības un pēc savas iniciatīvas rīkojušies, lai samazinātu savas darbības ietekmi uz vidi. SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) saņēma augstāko novērtējumu nominācijā “Zaļā izcilības balva atkritumu apsaimniekošanā” par vides mērķu īstenošanu šajā jomā. Uzņēmumu balvai izvirzīja Valmieras novada pašvaldība.

ZAAO nodrošina pilna cikla atkritumu apsaimniekošanu videi draudzīgā veidā, īpaši izceļoties ar būtiskām investīcijām aprites ekonomikas centrā “Daibe”. Pēdējo gadu laikā tur atklāti vairāki nozīmīgi infrastruktūras objekti, tostarp jauna atkritumu krātuve, infiltrāta attīrīšanas iekārtas un bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīca. Šie projekti būtiski samazina bioloģiski noārdāmo atkritumu apglabāšanu un poligona emisiju radīšanu.

Balvas pasniegšanas ceremonijā ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis uzsvēra: “ZAAO attīstības pamatā vienmēr ir cilvēks ar savu attieksmi pret vidi, tās vērtībām. Šī balva ir augsts novērtējums par paveikto un lepnums katram uzņēmuma darbiniekam, jo tā apliecina, ka mēs ejam pareizajā virzienā uzņēmuma attīstībā un izaugsmē. Vienlaicīgi tas ir apbalvojums mūsu 8 pašvaldībām par uzticēšanos, novērtēšanu un izcilo sadarbību. Ar sasniegto nekas nebeidzas, mēs turpināsim pilnveidoties, meklēt labākos risinājumus, lai saudzētu vidi un pasauli mums apkārt”.

Jau kopš 1972. gada ik gadu 5. jūnijā tiek atzīmēta Pasaules vides diena. Apvienoto Nāciju Organizācija iedibināja šo tradīciju, lai veicinātu izpratni par vides jautājumiem pasaules mērogā. Savukārt VVD kopš 2015. gada ir iedibinājis gada balvu vides aizsardzībā “Zaļā izcilība”, godinot uzņēmumus un sadarbības partnerus, kuriem tuva vides aizsardzība un kuri rūpējas par Latvijas vides kvalitāti un ilgtspēju.

Scroll to Top
Skip to content