ZAAO logo

ZAAO tiekas ar Jaunpiebalgas iedzīvotājiem par EKO laukuma izveidi

Jūlija izskaņā SIA “ZAAO” tikās ar iedzīvotajiem, lai kopīgi atrastu vietu jauna un piemērota EKO laukuma izveidei Jaunpiebalgā, tādējādi arī turpmāk iedzīvotajiem radot iespēju ērtākai atkritumu šķirošanai, veicinot sadzīves atkritumu apjoma, līdz ar to arī mājsaimniecības izmaksu, samazināšanu.

Ņemot vērā, ka š.g. maijā beidzās starp SIA “ZAAO” un Br.Kaudzīšu ielā 9, Jaunpiebalgā zemes īpašnieku noslēgtais zemes nomas līgums, no 2023. gada 30. maija tika slēgts tajā izvietotais SIA “ZAAO” EKO laukums. Jau pavasarī SIA “ZAAO” uzsāka jaunas EKO laukuma izveidošanai piemērotas vietas atrašanu Jaunpiebalgā, lai arī turpmāk iedzīvotajiem būtu ērti pieejami SIA “ZAAO” EKO laukuma pakalpojumi, tādējādi radot iespējas atkritumu šķirošanai.

Apsekojot Jaunpiebalgas teritoriju, kā piemērota vieta tika izvēlēta teritorija Gaujas ielā 8B, Jaunpiebalgā, jo tā ir ērti piebraucama un pieejama, ar asfaltētu laukumu, pietiekami plaša, lai varētu izveidot EKO laukumu, kurā nodrošināt plašu pakalpojumu klāstu.

Ņemot vērā, ka gan pašvaldībā, gan SIA “ZAAO” tika saņemtas iedzīvotāju vēstules ar iebildumiem par izvēlēto vietu, 2023. gada 25. jūlija vakarā Jaunpiebalgas pagasta pārvaldē notika iedzīvotāju tikšanās ar SIA “ZAAO” un pašvaldību, lai klātienē pārrunātu radušās šaubas un iebildumus.

Kā galvenais iebildums izvēlētajai vietai tika minēts, ka EKO laukums tiek plānots Jaunpiebalgas centrā, kas atrodas pretējā ielas pusē tirgus laukumam, jo šobrīd Gaujas ielā 8B, Jaunpiebalgā atrodas autostāvvieta un kultūrvēsturisko objektu tuvums, kuru zonā atrodas arī Gaujas iela 8B.

Pārrunājot arī citus argumentus, kā arī nosacījumus, kas ir būtiski EKO laukuma izveidei (piemēram, pāri teritorijai nedrīkst būt elektrolīnija, jo tad nav iespējama konteineru tukšošanu), SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs ar klātesošajiem iedzīvotajiem vienojās, ka no iedzīvotāju puses tiks sagatavots vienots pieteikums ar trīs potenciālām EKO laukuma izvietošanas vietām Jaunpiebalgā. G.Kukainis: “Prieks, ka iedzīvotāji ir aktīvi, parādot, ka rūp atkritumu šķirošana un viņiem, tāpat kā SIA “ZAAO”, ir svarīgi, lai mūs pakalpojumi būtu pēc iespējas pieejamāki. Šobrīd gaidīsim iedzīvotāju priekšlikumus, bet ikvienam jārēķinās, ka jauna EKO laukuma atvēršana visticamāk nebūs iespējama šajā gadā un ir aicināti izmantot citu EKO laukumu pakalpojumus.” Tāpat G.Kukainis uzsvēra, ka SIA “ZAAO” ir ieinteresēts EKO laukuma vizuālo izskatu veidot Jaunpiebalgas vidē iekļaujošu, kā arī pietiekami plašu, lai pilnvērtīgi nodrošinātu iedzīvotājiem mūsdienīgu pakalpojumu sniegšanu, kas sekmētu atbildīgu rīcību pret apkārtējo vidi. Iedzīvotāji, kuriem ir priekšlikumi par EKO laukuma izvēli, aicināti sazināties ar Jaunpiebalgas apvienības pārvaldi.

SIA “ZAAO” atgādina, ka EKO laukums nekādā gadījumā NAV izgāztuve, bet ir slēgta, norobežota teritorija, kurā tiek pieņemti dažāda veida pārstrādei paredzēti atkritumi, kas tiek uzglabāti konteineros, slēgtās vai vaļējās novietnēs. Tā darbībai tiek saņemta Valsts Vides dienesta atļauja.

SIA “ZAAO” darbības teritorijā šobrīd darbojas 19 EKO laukumi, kuru adreses, darba laiki un informācija par nododamo atkritumu veidiem pieejama sadaļā “EKO laukumi“. 

Scroll to Top
Skip to content