ZAAO logo

ZAAO vērtība - mūsu cilvēki

2022. gada izskaņā SIA “ZAAO” svinīgā pasākumā pasniedza Goda zīmes un Goda un Pateicības rakstus darbiniekiem un sadarbības partneriem, novērtējot ieguldījumu uzņēmuma attīstībā.

ZAAO vērtība - cilvēkiTurpinot aizsākto tradīciju, SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā – ZAAO) darbinieki 2022. gada izskaņā tika aicināti novērtēt savu kolēģu, sadarbības partneru veikumu un izvirzīt uzņēmuma apbalvojuma – ZAAO Goda zīme – saņemšanai, kas tiek pasniegta par nozīmīgu ieguldījumu ZAAO sabiedriskajā, saimnieciskajā darbībā vai par godprātīgu, nesavtīgu rīcību, kas ietekmējusi uzņēmuma vai darbinieku labbūtību.

2022. gadā kopumā 70 darbinieki bija izteikuši savu vērtējumu par kolēģu darbu, izvirzot 14 darbiniekus apbalvojuma saņemšanai, tādējādi apliecinot darbinieku spēju novērtēt un saredzēt sava kolēģa darba nozīmīgumu kopējā komandas darbā, uzsver  ZAAO valdes priekšsēdētājs G.Kukainis: “ZAAO vērtība ir mūsu cilvēki, kurus es raksturotu kā profesionālus, mērķtiecīgus, lojālus, atbildīgus, uz sadarbību un attīstību vērstus. Katra ieguldījums uzņēmuma darbības nodrošināšanā ir nenovērtējams, taču ne visiem redzams, tādēļ ikdienas darba ritmā ir būtiski atrast brīdi, lai pateiktos par sasniegto un motivētu turpināt iesākto. Svarīgs ir arī komandas darbs, kura uzlabošanai esam veltījuši uzmanību arī 2022. gadā. Šķiet, ka tas mums kopumā ir arī izdevies un tam turpināsim pievērst lielu uzmanību arī šogad, jo tieši ar komandas darbu mēs spēsim īstenot jaunus mērķus, turpināt veiksmīgi strādāt cilvēkam un videi!”

2022. gada ZAAO Goda zīmes tika pasniegtas: mehānniķim Modrim Šariņam, izpilddirektorei Ievai Barutinai, atkritumvedēja vadītājam Dzintaram Bužam. Goda raksts un Goda zīmes pateicībā par sadarbību un atbalsta sniegšanu bērnu un jauniešu interešu izglītības īstenošanā vides izglītības jomā tika pasniegtas biteniekiem Andrim Priedītim un Dacei Keišai, kuri poligonā “Daibe” rūpējas par bišu saimēm, kā arī ar prieku iesaistās Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” nodarbībās, daloties savā pieredzē ar “URDAS” apmeklētājiem.

ZAAO komanda nav iedomājama bez ikviena ZAAO darbinieka ieguldījuma, uzsver arī ZAAO Personāla daļas vadītāja Liene Melbārde: “Mūsu komandā svarīgs ir jaunais darbinieks, kas ikdienas ritmā ienes jaunas idejas, mudinot uz diskusijām un procesu pilnveidi, bet īpaši novērtējam tos darbiniekus, kas dažādu pārmaiņu laikā paliek ZAAO komandā”.  

2022. gada izskaņā par ilggadīgu un godprātīgu darbu un personisko ieguldījumu kopējo mērķu īstenošanā ZAAO pasniedza Pateicības rakstus vienpadsmit ZAAO darbiniekiem darba jubilejās:10 gadu darba jubilejā sveica Eko laukuma pārzines Ingunu Azaci un Vizmu Liepiņu, 15 gadu darba jubilejā atkritumu savācējus Aigaru Ābeli, Intaru Krūmiņu, atkritumvedēja vadītājus Dzintaru Arnīti, Monti Drukmani, traktora vadītāju Dzintaru Zirni, iepirkumu speciālisti – ekonomisti Ingrīdu Šķipori un galveno programmētāju Uldi Zariņu. Nozīmīgā 20 gadu darba jubilejā Pateicības rakstus saņēma atkritumvedēja vadītāji Aldis Gailis un Jānis Bleikšs.

Vēlreiz sakām PALDIES ikvienam ZAAO darbiniekam par paveiktajiem darbiem uzņēmuma un kopējās vides sakārtošanā! Lai visiem neizsīkstošs spēks, enerģija un veiksmīga sadarbība jaunu kopīgo mērķu īstenošanā 2023. – ZAAO 25. jubilejas gadā!

Scroll to Top
Skip to content